PRS slutar använda OP:s konton 28 februari 2021

Patent- och registerstyrelsen (PRS) avstår från sina bankkonton hos OP Företagsbanken Abp. Våra bankkonton hos OP stängs den 28 februari 2021. Om våra kunder efter detta gör betalningar till de avslutade kontona, återbetalar banken beloppen till kunderna.

I fortsättningen anlitar PRS två förmedlande banker: Danske Bank A/S, Finland filial, som den primära banken och Nordea Bank Abp.

På våra webbsidor finns mer uppgifter om de konton som används för betalningar gällande varumärken, mönsterskydd (design), patent och nyttighetsmodeller:

För ytterligare information kontakta:
Tiina Honkanen
Redovisningschef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 0400 599 487

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.02.2021