Dags för stiftelser att lämna in sin årsrapport till PRS stiftelsetillsyn – nu möjligt även med skyddad e-post

Stiftelserna är skyldiga att årligen lämna sina årsrapporter till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för registrering inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

PRS förlänger inte den i lagen angivna tidsfristen för inlämning av årsrapporter för registrering.

Årsrapporten är en offentlig handling med undantag av specifikationerna till balansräkningen.

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift men ingen separat registreringsavgift för årsrapporten. Vi skickar en faktura för tillsynsavgiften per post till den i stiftelseregistret antecknade adressen i september‒oktober. Kontrollera stiftelsens adress i företagssökningen på ytj.fi och ändra den om det behövs.

När ska jag lämna in årsrapporten?

Lämna in årsrapporten inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår, lämna in årsrapporten för 2020 senast den 30 juni 2021.

Vad ska jag anmäla i årsrapporten?

Kom ihåg att ange i handlingarna stiftelsens FO-nummer och dess fullständiga, officiella namn. Obs! Du behöver inte längre fylla i en nyckeltalsblankett.

Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll.

Hur lämnar jag in årsrapporten?

Du kan skicka årsrapporten per post eller skyddad e-post till PRS.

Per post

Lämna in handlingarna som ensidiga kopior i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna.

Skicka årsrapporten till:

Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsetillsyn
00091 PRH

Per e-post

Använd skyddad e-post eftersom stiftelsens årsrapport omfattar sekretessbelagda specifikationer till balansräkningen. Bifoga årsrapporten i pdf-format till din e-post. Lämna in den offentliga årsrapporten och den sekretessbelagda balansspecifikationsdelen som separata bilagor. Välj "Inlämning av årsrapport för stiftelse" som mottagare. Läs mer om skyddad e-post.

Ytterligare information:

Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5597 (mån–fre kl. 13.00–15.00) eller per e-post till valvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.02.2021