Verksamheten på resultatområdet patent och varumärken ISO 9001-certifierad

Den årliga uppföljningsbedömningen av vår verksamhet på resultatområdet patent och varumärken gjordes 20–21 oktober 2020. Eftersom inga avvikelser konstaterades vid bedömningen, fortsätter certifikatet ISO 9001 att gälla.

I uppföljningsbedömningen utökades certifieringen till att omfatta all verksamhet på resultatområdet patent och varumärken. Förutom processerna för handläggning av IPR-ansökningar omfattar certifieringen nu även processerna för rådgivning och företagsekonomiska granskningstjänster.

Bedömningen gjordes av Inspecta Sertifiointi Oy. Gå till bedömningsrapporten på finska (pdf, 0.26 Mt).

För mer information kontakta:
Jani Päiväsaari
Tfn 0400 883 039

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.01.2021