Aktiebolag och andelslag: Håll dina förmånstagaruppgifter uppdaterade i handelsregistret

De flesta företag måste lämna in en anmälan om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och därefter hålla uppgifterna uppdaterade. Till exempel aktiebolag (inte börsbolag) och andelslag måste lämna in anmälan om förmånstagare.

Anmälan är gratis.

När lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan om förmånstagare utan dröjsmål i följande fall:

  • Företaget har inte anmält sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret mellan 1 juli 2019 och 1 juli 2020.
  • Förmånstagaruppgifterna har ändrats.
  • Ett nytt företag har registrerats.
  • Du är inte längre företagets förmånstagare.

Vem är förmånstagare?

Enligt penningtvättslagen är förmånstagare personer som till exempel äger mer än 25 procent av företagets aktier eller har mer än 25 procent av rösträtten i företaget.

Anmälan om förmånstagare måste lämnas in även om företaget anser att det inte har förmånstagare enligt penningtvättslagen.

Vilka företag anmäler?

Aktiebolag och andelslag måste alltid lämna in anmälan om förmånstagare.

Öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan ifall förmånstagaren är någon annan person än bolagsman eller om bolagsmannen är ett företag.

Företagare med firma samt bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, filialer och börsbolag ska inte lämna in anmälan om förmånstagare. Föreningar och stiftelser ska inte heller lämna in någon anmälan.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till e-tjänsten för att lämna in anmälan.

Du kan också auktorisera till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan på företagets vägnar. Du auktoriserar personen i e-tjänsten på ytj.fi.

Ytterligare information

Läs våra anvisningar om anmälan om förmånstagare på prh.fi.

Genom att söka på framsidan i informationstjänsten Virre kan du med FO-numret gratis kontrollera om förmånstagaruppgifter har registrerats för företaget. Registrering av förmånstagaruppgifter visas i företagets grunduppgifter. Gå till informationstjänsten Virre.

Förfrågningar

Rådgivning om anmälning av förmånstagare
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5200

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.01.2021