Förmånligare och enklare att bilda föreningar

Det är enklare att bilda nya föreningar nu när den handledda etableringsanmälan har införts i föreningsregistrets e-tjänst.

När du bildar en förening med den handledda anmälan behövs inga färdiga stadgar. Istället skapar e-tjänsten stadgarna utgående från dina val. Då ingår alla obligatoriska bestämmelser i stadgarna och risken för fel minskar.

En handledd etableringsanmälan kostar 50 euro och är således förmånligare än en vanlig etableringsanmälan som kostar 100 euro. Betala anmälan med nätbankskoder eller kreditkort.

En förening som bildas med en handledd anmälan registreras snabbare eftersom handläggningen av anmälan tar mindre tid.

Vad behöver jag för att kunna lämna in anmälan?

För att logga in i e-tjänsten och underteckna anmälan behöver du antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

För att lämna in anmälan behöver du föreningens stiftelseurkund, uppgifter om de personer som ska anmälas och uppgifter för stadgarna. De är förutom föreningens namn och hemort bland annat föreningens syfte och verksamhetsformer, medlemskap och möten samt namnteckningssätt.

Anmälan undertecknas av föreningens ordförande eller en styrelsemedlem om styrelsen anmäls till registret. Någon annan kan färdigställa anmälan innan den undertecknas.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Namnteckningssätt och fullmakter

I det handledda bildandet väljer föreningen namnteckningssättet från de föreslagna alternativen.

Nästan alla namnteckningssätten i tjänsten är sådana att namntecknaren kan befullmäktiga personer i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för att de ska kunna uträtta ärenden för föreningen. Läs mer om fullmakter på suomi.fi.

Förfrågningar

Föreningsregistrets rådgivning
mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.01.2021