Våra informationstjänster för varumärken och mönsterrätt förnyades

Våra nya informationstjänster för varumärken och mönsterrätt infördes 17 december 2020. Nu får du enklare tillgång till registeruppgifter om både varumärken och mönsterrätt, det vill säga design, i respektive tjänst .

Vi förnyade användargränssnittsteknologin i informationstjänsterna för både varumärken och mönsterrätt, utvidgade datainnehållet i informationstjänsten för varumärken och förbättrade båda tjänsterna utgående från de förslag som vi fått i kundfeedback.

I och med det nya användargränssnittet är tjänsterna smidigare att använda än tidigare. Den nya teknologin gör det också lättare att underhålla tjänsterna.

Förnyelsen innebär att det nu är enklare än tidigare att göra sökningar på egen hand i våra databaser. Användningen av informationstjänsterna är gratis.

Gå till den nya informationstjänsten för varumärken.

Gå till den nya informationstjänsten för mönsterrätt.

För mer information kontakta:
Turkka Vaahtolammi
Äldre jurist
Tfn 0295095586
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.12.2020