Föreningar: Underteckna och betala anmälningar som gäller personbyten senast 3 januari 2021

Vi håller på att uppdatera föreningsregistrets e-tjänst. Därför raderar vi halvfärdiga anmälningar som gäller personbyten från tjänsten. För att anmälan inte ska raderas, underteckna och betala din halvfärdiga anmälan i e-tjänsten senast den 3 januari 2021.

Vi raderar följande halvfärdiga anmälningar från e-tjänsten:

  • ändringsanmälningar som innehåller ändringar i föreningens namntecknare
  • ändringsanmälningar som innehåller ändringar i föreningens styrelse.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Smidigare att anmäla personbyten i föreningar

Från 5 januari 2021 blir det enklare att anmäla personbyten i vår e-tjänst. Då anmäler du ändringar av namntecknare och styrelsemedlemmar i en och samma anmälan i e-tjänsten.

Det är frivilligt att anmäla styrelsen till föreningsregistret.

För ytterligare information kontakta:

Föreningsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
mån-fre kl. 9.00-16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.12.2020