Bättre tillgång till ansökningshandlingar för tilläggsskydd för patent i PatInfo

Vi har förbättrat tillgången till handlingar som gäller tilläggsskydd (SPC) för patent i vår PatInfo-tjänst. Nu är både besluten om SPC-ansökningar och ansökningsblanketterna med bilagor tillgängliga i PatInfo.

Ansökningar om förlängning av tilläggsskyddet för läkemedel för pediatrisk användning är ännu inte tillgängliga i tjänsten.

Gå till PatInfo.

Nya blanketter för ansökan om tilläggsskydd

Vi har förnyat våra blanketter för ansökan om tilläggsskydd. Du ansöker om tilläggsskydd för läkemedel eller växtskyddsmedel med blanketten Ansökan om tilläggsskydd. Du ansöker om förlängning av tilläggsskyddet för läkemedel för pediatrisk användning med blanketten Ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd. Du kan ladda ner blanketterna i pdf-format på vår webbplats.

Gå till blanketterna på vår webbplats.

Läs mer om tilläggsskydd på vår webbplats.

För mer information kontakta:
Jani Päiväsaari
Byråchef
Tfn 029 5095842

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.11.2020