Ny tjänst för företag: Handelsregistrets beslut och rättelseuppmaningar per e-post

Från den 19 november 2020 börjar Patent- och registerstyrelsen (PRS) skicka e-postmeddelanden om beslut och rättelseuppmaningar som gäller handelsregisteranmälningar.

Vi skickar besluten och rättelseuppmaningarna både per e-post och per post.

Vilka beslut skickas per e-post?

De beslut som vi skickar per e-post gäller företagens etablerings- och ändringsanmälningar, ansökningar, rättelser och meddelanden.

Beslut om förmånstagar- och bokslutsanmälningar skickas inte per e-post.

Som e-postbilaga skickar vi de handlingar och registerutdrag som gäller registreringsbeslut samt organisationsregler om anmälan har avsett dem. I rättelseuppmaningen ingår en uppmaning som bilaga och i vissa fall även en rättelseblankett och personuppgiftsblankett.

I fråga omI fråga om beslut om förfallande eller återkallelse bifogar vi ett beslutsbrev till e-postmeddelandet.

E-post till vilken adress?

Vi skickar e-post till ombud om de har angett sin e-postadress när anmälan lämnades in.

Om inget ombud har anlitats skickar vi e-post till företagets e-postadress som finns i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Förfrågningar:
Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.11.2020