Föreningar: uppdatera namnteckningsuppgifter för att underlätta befullmäktigande

Det är möjligt att de i föreningsregistret registrerade uppgifterna om föreningars namntecknare måste uppdateras för att föreningar kan ge personer fullmakt att sköta till exempel skatteärenden för föreningar.

Tidigare har Katso-tjänsten använts för att ge fullmakt, men tjänsten kommer att läggas ned den 31 december 2020. I fortsättningen måste föreningar använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter för att ge fullmakter. Tjänsten kontrollerar namnteckningsuppgifterna direkt ur föreningsregistret.

Observera: Suomi.fi-fullmakter används inte i föreningsregistrets e-tjänst.

Förening där en person kan företräda föreningen ensam

Föreningen kan på eget initiativ ge fullmakt i Suomi.fi-tjänsten om någon person har rätt att företräda föreningen ensam (namnteckningsrätt ensam) och uppgifterna om namntecknarna är uppdaterade i föreningsregistret. Gå till Suomi.fi-fullmakter.

Du kan se namntecknarna bland annat i föreningsregistrets informationstjänst genom att köpa föreningens registerutdrag. Utdraget kostar 3,22 euro (inkl. moms 24 %). Gå till föreningsregistrets informationstjänst.

Vid behov kan du anmäla nya namntecknare till föreningsregistret. Lämna in anmälan i e-tjänsten. En elektronisk ändringsanmälan om namntecknare kostar 20 euro. Ordföranden ska underteckna anmälan. Läs våra anmälningsanvisningar och lämna in anmälan på prh.fi.

Förening där ingen kan företräda föreningen ensam

Det är inte möjligt att på eget initiativ ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter om föreningens namnteckningsstadga förutsätter att två eller flera personer tillsammans företräder föreningen. Lämna då in en fullmaktsansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gå till fullmaktsansökan på webbplatsen suomi.fi.

Problem vid inloggning till Suomi.fi-fullmakter?

Kan du inte logga in i Suomi.fi-fullmakter trots att namntecknaruppgifterna är uppdaterade i föreningsregistret och du har rätt att företräda föreningen ensam? Begär då att uppgifterna i föreningsregistret kontrolleras. Läs våra anvisningar och använd feedbackblanketten på prh.fi för att lämna in begäran.

För mer information kontakta:

Föreningsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5959
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.10.2020