I november raderas över sex år gamla handlingar från e-tjänsten på ytj.fi

När företag lämnar in e-anmälningar till handelsregistret eller Skatteförvaltningen i e-tjänsten på ytj.fi, ställs handlingarna till anmälarens förfogande i sex år.

I november börjar Patent- och registerstyrelsen (PRS) radera alla över sex år gamla handlingar från e-tjänsten på ytj.fi. Raderingen gäller både anmälningsblanketter och bilagor som anmälarna har laddat upp i tjänsten.

Om du vill spara gamla handlingar innan de raderas ska du logga in i e-tjänsten på ytj.fi. Välj "Egna anmälningar" i tjänsten och spara anmälningshandlingarna på din egen dator. Gå till e-tjänsten på ytj.fi.

Handlingar som har lämnats in till handelsregistret och raderats från e-tjänsten på ytj.fi är hädanefter vid behov tillgängliga från PRS. I informationstjänsten Virre kan du köpa anmälningshandlingar som lämnats in till handelsregistret från och med 1 november 2014. Börja med att söka företagets uppgifter i Virre och välj sedan "Företagets dokument i elektronisk form". Gå till informationstjänsten Virre.

I e-tjänsten på ytj.fi kan de flesta företagsformer lämna in elektroniska anmälningar till handelsregistret och Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

PRS ansvarar för det tekniska underhållet av e-tjänsten på ytj.fi.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.10.2020