Föreningsregistrets nya tjänst: förbund och medlemsföreningar kan anmäla stadgeändringar elektroniskt från 1 oktober 2020

Arbetet med att förnya föreningsregistrets e-tjänst fortsätter. Från början av oktober kan förbund och deras medlemsföreningar elektroniskt anmäla stadgeändringar som baserar sig på stadgar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har förhandsgranskat.

Vi inför den nya tjänsten den 1 oktober. Senast samma dag publicerar vi också våra nya anmälningsanvisningar på prh.fi.

Du behöver stadgarnas diarienummer för anmälan

När PRS har förhandsgranskat förbundets ändrade stadgar, får förbundet ett diarienummer för stadgarna. Varje förhandsgranskad stadgeversion får ett eget diarienummer enligt formatet 20XX/XXXXXXXY.

Förbundets uppgift är att meddela diarienumret till sina medlemsföreningar. Medlemsföreningarna behöver diarienumret när de anmäler sina ändrade stadgar i föreningsregistrets e-tjänst.

Vid behov kan medlemsföreningarna samtidigt anmäla sitt nya namn och sin nya hemort.

En anmälan om stadgeändring som baserar sig på de av PRS förhandsgranskade stadgarna kostar från 1 oktober 50 euro i e-tjänsten och 180 euro på pappersblankett.

En ändringsanmälan som baserar sig på PRS förhandsgranskning kan lämnas in elektroniskt, om den egentliga ansökan om förhandsgranskningen har kommit in till PRS år 2017 eller därefter. De fyra första siffrorna i förhandsgranskningens diarienummer anger anmälans ankomstår.

Vanlig stadgeändring om innehållet ändras

Om förbundet eller en medlemsförening vill avvika från innehållet i de förhandsgranskade stadgarna, måste förbundet eller medlemsföreningen göra en vanlig anmälan om stadgeändring. I detta fall är behandlingsavgiften högre.

En vanlig anmälan om stadgeändring kan lämnas in antingen i e-tjänsten eller på pappersblankett.

Observera: nya föreningar vars stadgar PRS har förhandsgranskat bildas tills vidare fortfarande på pappersblankett.

Du ansöker om förhandsgranskning av stadgar med en fritt formulerad ansökan. Läs anvisningarna om hur du ansöker om förhandsgranskning av stadgar på prh.fi.

För ytterligare information kontakta:

Föreningsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5959
Mån‒fre kl. 9.00‒16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.09.2020