PRS uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2018–2019

Från 2016 har det varit obligatoriskt att i ett avsnitt i revisionsberättelserna för börsnoterade bolag redogöra för områden av särskild betydelse för bolagets revision (Key Audit Matters, KAM). Revisionsberättelserna har oftast rapporterat två till fyra områden av särskild betydelse för revisionen.

Från 2017 har det varit obligatoriskt i revisionsberättelserna för sammanslutningar av allmänt intresse att framföra de viktigaste riskerna för väsentliga felaktigheter. Revisionsberättelserna har oftast rapporterat 1 och i medeltal 1,04 viktiga risker för väsentliga felaktigheter avsedda i Artikel 10.2 c i EU-förordningen 537/2014.

Läs uppföljningen.

För mer information kontakta:

Raisa Vitikka
Sakkunnig, kvalitetssäkring
Revisionstillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5052

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.09.2020