Ömsesidiga fastighetsaktiebolag: anmäl företagsformen gratis till handelsregistret

Vi rekommenderar att ömsesidiga fastighetsaktiebolag anmäler sin företagsform till handelsregistret på eget initiativ. Förutsättningen är att företaget uppfyller definitionen av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag enligt sin bolagsordning. Bestämmelser om ömsesidiga fastighetsaktiebolag finns i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag.

Före 2019 var det inte möjligt att registrera företagsformen ömsesidigt fastighetsaktiebolag, och därför finns det sådana aktiebolag antecknade i handelsregistret som i själva verket är ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Vi rekommenderar att bolag på eget initiativ lämnar in en anmälan så att företagsformen registreras på korrekt sätt i handelsregistret. När företagsformen har registrerats, behandlas bolaget som ömsesidigt fastighetsaktiebolag, och inte som aktiebolag, vid handelsregistret. Läs mer om ömsesidiga fastighetsaktiebolag på webbplatsen prh.fi.

Den registrerade företagsformen visas i bolagets grunduppgifter på handelsregisterutdraget, i informationstjänsten Virre och i företagssökningen på ytj.fi.

Anmälan är gratis. Läs våra anvisningar på prh.fi om att anmäla företagsformen.

PRS kan registrera företagsformen på tjänstens vägnar

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan också på tjänstens vägnar registrera aktiebolag som uppfyller definitionen av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. PRS skickar bolagen ett brev med information om registrering av företagsformen och om dess verkan.

Om bolaget inte vill bli registrerat som ömsesidigt fastighetsaktiebolag, måste det ändra sin bolagsordning så att det inte uppfyller definitionen av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Bolaget kan överklaga PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol.


Ytterligare information:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.09.2020