Fel i avregistreringsförfarandet för företag som inte lämnat in bokslut: företagen stryks inte ur handelsregistret

De företag i vars uppgifter Patent- och registerstyrelsen (PRS) den 10 augusti 2020 antecknade en uppmaning att lämna in bokslut kommer inte att strykas ur handelsregistret eller försättas i likvidation. Den anteckning som vi gjorde gäller över 4 800 aktiebolag och andelslag. Tyvärr var tidsfristen i anteckningen felaktig. Därför kommer vi inte att avregistrera företagen eller försätta dem i likvidation, även om de inte lämnar in sitt bokslut inom den utsatta tiden.

Vi beklagar misstaget.

Den uppmaningsanteckning om inlämning av bokslut som vi gjorde i företagens handelsregisteruppgifter stryks automatiskt 150 dagar efter dess registrering, det vill säga i januari 2021.

Om de företag för vilka PRS gjorde anteckningen den 10 augusti 2020 inte lämnar in sitt bokslut, utsätts de för ett nytt avregistreringsförfarande år 2021. Läs mer om stegen i avregistreringsförfarandet på prh.fi.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån‒fre kl. 9.00‒16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.09.2020