Anmälan om tillsynsuppgifter 2020

Revisor: Lämna in anmälan om tillsynsuppgifter senast 9 september 2020

Du kan fylla i årets anmälan om tillsynsuppgifter i e-tjänsten ända till 9 september 2020. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Skicka tillsynsuppgiftsblanketten till Patent- och registerstyrelsen (PRS) via tjänsten senast 9 september 2020.

Med anmälan samlar vi in uppgifter om revisorernas yrkeskunskap. Vi behöver uppgifterna för att övervaka att revisorerna bibehåller förutsättningarna för godkännande samt för kvalitetssäkring, för att föra revisorsregistret och ta ut revisorsavgifter.

Länk till e-tjänsten: https://tilintarkastajat.prh.fi/

Revisionssammanslutning: Fyll i anmälan om tillsynsuppgifter 10 september – 8 oktober 2020

Du kan fylla i anmälan om revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter i e-tjänsten 10 september – 8 oktober 2020. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Skicka tillsynsuppgiftsblanketten till Patent- och registerstyrelsen (PRS) via tjänsten senast 8 oktober 2020.

Vi skickar länk och anvisningar till sammanslutningarna vecka 37.

För mer information kontakta:

Tuuli Calonius-Pitkänen

Planerare

Tfn 029 509 5578

E-post: fornamn.efternamn@prh.fi


Utskriftsversion
Uppdaterad 04.09.2020