Målet med omorganiseringen av revisionstillsynen är att utveckla tillsynen

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) blir en del av resultatområdet företag och sammanslutningar. Den nya organisationen ska införas 1 september 2020.

Målet med omorganiseringen är att öka tillsynes effektivitet. PRS övriga tillsynsuppdrag är också centraliserade till resultatområdet företag och sammanslutningar, vilket utgör en bra grund för att aktivt utveckla och effektivisera de olika tillsynsverksamheterna vid PRS. Syftet är också att vidare förstärka dialogen med revisionsbranschen.

Direktören för resultatområdet företag och sammanslutningar är Liisa Räsänen. Revisionstillsynens uppdrag placeras i de olika teamen i juridiska enheten vid resultatområdet företag och sammanslutningar enligt organisationsschemat. Chefen för juridiska enheten är Terhi Maijala.

Bekanta dig med organisationsschemat (pdf).

För mer information kontakta:

Liisa Räsänen, direktör
Resultatområdet företag och sammanslutningar
Tfn 029 509 5467

Terhi Maijala, enhetschef
Juridiska enheten
Resultatområdet företag och sammanslutningar
Tfn 029 509 5300

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.08.2020