Anmäl styrelsen till handelsregistret senast 16.11.2020 för att ditt företag ska undvika avregistrering

Företag och bostadsaktiebolag vars styrelse inte finns antecknad i handelsregistret riskerar avregistrering. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att avregistrera även verksamma företag om de inte anmäler sin styrelse till registret inom utsatt tid.

Företag som löper risk för avregistrering

Avregistreringsförfarandet berör 230 aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag, som inte har anmält sin styrelse till handelsregistret trots vårt uppmaningsbrev.

Se en lista över de företag som är med i avregistreringsförfarandet. (pdf, 0.18 Mt)
Vi har antecknat uppmaningen i handelsregisteruppgifterna för de företag som är med i avregistreringsförfarandet. Dessa företag ska anmäla sin styrelse till handelsregistret senast 16.11.2020. Ett handelsregisterutdrag om uppmaningen har skickats till företagen till den adress som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Uppmaningen har publicerats även i Officiella tidningens nummer 58/31.7.2020.

Anmäl styrelsen till handelsregistret senast 16.11.2020

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, ska du lämna in en anmälan om ändring av styrelse till registret senast den 16.11.2020. Styrelsens sammansättning måste vara i enlighet med bolagsordningen eller stadgarna.

Du kan kontrollera företagets registrerade uppgifter och köpa företagets registrerade bolagsordning i vår informationstjänst Virre. Gå till Virre.

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Se våra anvisningar på prh.fi:

Anmälan om ändring av styrelse kostar 40 euro i e-tjänsten och 95 euro på pappersblankett.

Avregistrering i december

PRS kan stryka även ett verksamt företag ur handelsregistret om företaget trots uppmaningar inte anmäler sin styrelse senast 16.11.2020 och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i december.

Avregistreringsförfarandet grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §), lagen om andelslag (23 kap. 4 §) och lagen om bostadsaktiebolag (22 kap. 4 §).

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.07.2020