PPH-samarbetet med det eurasiska patentverket startar i augusti

Under våren undertecknade det eurasiska patentverket (EAPO) och Patent- och registerstyrelsen (PRS) ett Patent Prosecution Highway (PPH)-avtal vars treåriga pilotperiod inleds 1 augusti 2020.

Hos det eurasiska patentverket kan du med en enda ansökan ansöka om patent som kommer att gälla i alla de länder som har anslutit sig till den eurasiska patentkonventionen (Eurasian Patent Convention, EAPC). I avtalet mellan EAPO och PRS gäller samarbetet både nationella patentansökningar och PCT-ansökningar.

Syftet med PPH är att göra handläggningen av patentansökningar snabbare och minska överlappande prövningsarbete som olika länders patentverk utför. PPH innebär att sökande som har lämnat in en första ansökan till en första myndighet och fått ett positivt utlåtande om patentkravens godtagbarhet kan begära påskyndad handläggning av en motsvarande ansökan hos en andra myndighet.

Närmare anvisningar om att lämna in en begäran finns på PRS webbplats: www.prh.fi/pphsv

För mer information kontakta

Patentrådgivning
neuvonta.patentti@prh.fi
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5858

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.07.2020