Dataskyddsfel i handelsregistrets informationstjänst Virre: 144 personers personuppgifter har visats oavsiktligt till kunder

Via informationstjänsten Virre som innehåller Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregisteruppgifter har 144 personers personuppgifter eller företagens förmånstagaruppgifter oavsiktligt visats till sådana kunder som använt informationstjänsten för att söka handelsregisteranmälningar med hjälp av snabbsökningsfunktionen i informationstjänsten Virre. Person- eller förmånstagaruppgifterna har kommit fram i sådana handelsregisteranmälnings-dokument som tjänsten inte borde ha visat till kunder. Dokumenten har bland annat bestått av handelsregisterutdrag och personuppgiftsblanketter, i vissa fall även av passkopior och i ett fall av tillsynsdokument.

Orsaken till felet var ett programmeringsfel. Felet hade börjat 16.6.2020 i samband med installationen av en ny funktion och det upptäcktes 6.7.2020 på eftermiddagen. Tjänsten stängdes genast och visningen av dokument med personuppgifter upphörde med detsamma. Felet i tjänsten åtgärdades 8.7.2020.

PRS kontaktar de personer vars uppgifter har visats oavsiktligt.

PRS har meddelat dataombudsmannen om det som skett.

PRS har strikta procedurer och avtal om behandlingen och förmedlingen av personuppgifter i handelsregistret och om användningen av informationstjänsterna. Handelsregistret omfattar cirka 1,6 miljoner personers personuppgifter, och vi förmedlar flera tusen företagsuppgifter dagligen till avtalskunder och andra kunder via våra informationstjänster. En del av våra kunder hos handelsregistrets informationstjänst, såsom myndigheter, har rätt att få personbeteckningar för ansvarspersoner i företag, andra har däremot inte denna rätt.

Handelsregisteruppgifterna är i regel offentliga med undantag av ansvarspersonernas personbeteckningar.

Vi beklagar det som skett.

Ytterligare information:
Eero Mantere
Överdirektör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5511

Antti Kovalainen
Enhetschef
Resultatområdet Företag och sammanslutningar
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5243

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.07.2020