EUIPO:s och medlemsstaternas gemensamma metoder samlats på PRS webbplats

EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och EU:s nationella myndigheter har i samarbete skapat ett antal gemensamma metoder vars syfte är att säkerställa att ansökan om varumärkes- och formgivningsregistrering, samt handläggning, är öppen och enhetlig mellan medlemsstaternas myndigheter. De gemensamma metoderna har publicerats i EUIPO:s och de nationella myndigheternas gemensamma meddelanden.

Under de senaste åren har Patent- och registerstyrelsen (PRS) publicerat flera meddelanden om de gemensamma metoder till vilka PRS har förbundit sig. Denna information finns nu tillgänglig på PRS webbplats.

Ett gemensamt meddelande har inte juridiskt bindande verkan för medlemsstaternas myndigheter utan det är en sammanställning för att informera om den enighet som har nåtts mellan immaterialrättsmyndigheterna. De nationella myndigheterna bedömer varje enskild ansökan separat, och principerna i gemensamma meddelanden tjänstgör som anvisningar.

Läs mer om EUIPO:s och medlemsstaternas gemensamma metoder (varumärken).

Läs mer om EUIPO:s och medlemsstaternas gemensamma metoder (mönsterrätt).


För mer information kontakta

Ann-Marie Pesu
Äldre jurist
Tfn 029 509 5547
E-post: fornamn.efternamn(at)prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.09.2020