Förteckningen över väl kända varumärken är tillfälligt tillgänglig i pdf-format

Vi har tagit databasen över väl kända varumärken tillfälligt ur bruk då vi förnyar våra informationstjänster. I fortsättningen ingår väl kända varumärken i vår nya informationstjänst för varumärken, som enligt nuvarande tidtabell införs hösten 2020.

Innan den nya informationstjänsten öppnas är uppgifterna om märken som har ansökts till eller redan tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken tillgängliga i pdf-format.

Gå till förteckningen över väl kända varumärken. (pdf, 1.74 Mt)

Information om pdf-förteckningen

Antalet väl kända varumärken som är i kraft eller under behandling är cirka 80. Varumärken som har ansökts till eller tagits upp i förteckningen står i alfabetisk ordning efter ordet i märket.

Varu- och tjänsteförteckning och målgrupp visas inte för varumärken som är under behandling eftersom uppgifterna kan ändras under behandlingen.

För mer information kontakta:

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399

Kundtjänst
Tfn 029 509 5855
neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.07.2020