Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut senast 29 juli 2020 för att undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerar aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sina bokslut.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ned.

Företag som löper risk för avregistrering

Det andra avregistreringsförfarandet 2020 berör cirka 4 000 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut till handelsregistret under de senaste två åren och sex månaderna.

En lista över de företag som är med i det andra avregistreringsförfarandet finns på prh.fi.

PRS har gjort en anteckning i företagens handelsregisteruppgifter, där företaget uppmanas att lämna in bokslutshandlingarna till handelsregistret senast den 29 juli 2020.

Ett handelsregisterutdrag om anteckningen har skickats till företagen till den adress som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Uppmaningen publiceras även i Officiella tidningens nummer 30/17.4.2020.

Lämna in bokslutet till PRS senast 29 juli 2020

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, lämna in bokslutet inom utsatt tid. Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet.

Kontrollera gratis i Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre vilka bokslut som har registrerats för ditt företag i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.

Lämna in fastställt bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden och övriga bokslut som fattas. Anvisningarna på prh.fi anger bland annat vilka handlingar de olika företagsformerna ska skicka in till PRS. Läs anvisningarna om hur bokslut ska lämnas in till handelsregistret.

Observera att behandlingsavgiften är 85 euro om du lämnar in bokslutet senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder som gått ut 2019. Betala inte en försenad bokslutsanmälan på förhand. Vi skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avregistrering i augusti 2020

Vi avregistrerar företaget ur handelsregistret, om företaget inte lämnar in sitt bokslut senast 29 juli 2020 och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i augusti 2020.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §).. Läs mer om avregistreringsförfarandet på prh.fi.


För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån - fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.07.2020