Aktiebolag och andelslag: Lämna in en avgiftsfri anmälan om förmånstagare till handelsregistret omedelbart

De flesta företag – till exempel alla aktiebolag och andelslag – borde ha anmält sina verkliga förmånstagare till handelsregistret senast 1 juli 2020. Förpliktelsen gällde omkring 300 000 företag.

Företagen hade jämnt ett år på sig att lämna in en avgiftsfri anmälan. Antalet anmälningar som lämnades in till handelsregistret inom den utsatta tiden var omkring 123 000.

Om ditt företag ännu inte har anmält sina förmånstagare, lämna in anmälan omedelbart. Lämna in anmälan också alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Företagets verksamhet kan försvåras om det inte anmäler sina förmånstagaruppgifter och håller dem uppdaterade.

Enligt penningtvättslagen är till exempel banker, bokföringsbyråer och advokatbyråer skyldiga att identifiera sina kunder och kontrollera deras förmånstagaruppgifter. Samma aktörer kan rapportera till PRS om företagets förmånstagaruppgifter är bristfälliga eller inkonsekventa.

Vem är förmånstagare?

Anmälan om förmånstagare måste lämnas in även om företaget enligt penningtvättslagen inte har förmånstagare eller kännedom om dem.

De som uppfyller minst ett av följande krav anses vara förmånstagare enligt penningtvättslagen:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget.
  • Personen utövar på annan grund (till exempel enligt ett aktieägaravtal) faktiskt bestämmande inflytande i företaget.

Vilka företag lämnar in anmälan?

Aktiebolag och andelslag måste alltid lämna in anmälan om förmånstagare.

Öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan ifall förmånstagaren är någon annan person än bolagsman eller om bolagsmannen är ett företag.

Företagare med firma samt bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, filialer och börsbolag ska inte lämna in anmälan om förmånstagare. Föreningar och stiftelser ska inte heller lämna in någon anmälan.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till e-tjänsten för att lämna in anmälan.

Du kan också auktorisera till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan på företagets vägnar. Du auktoriserar personen i e-tjänsten på ytj.fi.

Ytterligare information

Läs våra anvisningar om anmälan om förmånstagare på prh.fi.

Genom att söka på framsidan i informationstjänsten Virre kan du med FO-numret gratis kontrollera om företagets anmälan om förmånstagare har registrerats. Uppgift om registrering av förmånstagaranmälan visas i företagets grunduppgifter. Gå till informationstjänsten Virre.

Förfrågningar:

Rådgivning om anmälning om förmånstagare
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5200

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.07.2020