Företag kan anmäla att de lämnar in endast e-anmälningar till handelsregistret

Företag kan använda e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälningar till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, momsregister och arbetsgivarregister. Du kan välja på ytj.fi att ditt företag i fortsättningen lämnar in anmälningar endast på elektronisk väg.

Det är säkrare, förmånligare och snabbare för företag att lämna in handelsregisteranmälningar via e-tjänsten på ytj.fi än på pappersblanketter.

Du kan välja tjänsten när du undertecknar en etablerings- eller ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi, till exempel en anmälan om företagets verkliga förmånstagare. De flesta företag måste lämna in en avgiftsfri anmälan om förmånstagare till handelsregistret senast 1 juli 2020. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Anmälan på ytj.fi kan göras av företagets styrelseledamot, verkställande direktör eller en person som de har befullmäktigat. Inloggning i e-tjänsten sker alltid genom att identifiera sig med personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs anvisningar om hur du väljer endast e-anmälningar på ytj.fi.


För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2020