Ny tjänst för föreningar: anmälan till föreningsregistret kan nu korrigeras på elektronisk väg

Arbetet med att förnya föreningsregistrets e-tjänster fortsätter. Nu kan föreningar som lämnat in en e-anmälan korrigera den på elektronisk väg.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar en korrigeringsbegäran per e-post till den kontaktperson som angetts i anmälan. Via en länk i e-postmeddelandet kan den person som börjat fylla i anmälan gå till e-tjänsten för att läsa korrigeringsbegäran och göra de korrigeringar och kompletteringar som PRS begärt.

Endast den person som börjat fylla i den ursprungliga anmälan kan svara på en elektronisk korrigeringsbegäran.

När PRS har behandlat den korrigerade och kompletterade anmälan, får kontaktpersonen ett meddelande om beslutet till sin e-post. Kontaktpersonen kan hämta beslutet i e-tjänsten inom två månader från att behandlingen har avslutats.

Du behöver antingen nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett elektroniskt identitetskort (EID-kort) för att identifiera dig i föreningsregistrets e-tjänst.

I e-tjänsten kan du korrigera föreningens anmälan och

  • bilda en förening
  • anmäla uppgifter om namntecknare, styrelseordförande och styrelsemedlemmar
  • anmäla ändringar i föreningens kontaktuppgifter
  • anmäla ändring av föreningens namn eller hemort eller en annan stadgeändring.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst.


För mer information kontakta:

Föreningsregistrets kundservice
Tfn 029 509 5959
E-post: neuvonta.yhdistysasiat(at)prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.06.2020