Anmäl styrelsen till handelsregistret för att ditt företag ska undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar ett uppmaningsbrev till företag vars styrelse inte har antecknats i handelsregistret.

PRS kan stryka även ett verksamt företag ur handelsregistret eller försätta det i likvidation om företaget trots uppmaningar inte anmäler sin styrelse till registret.

Företag som löper risk för avregistrering

Avregistreringsförfarandet berör 274 aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag vars handelsregisteruppgifter saknar en anteckning om styrelse.

Se en lista över de företag som är med i avregistreringsförfarandet. (pdf, 0.41 Mt)
Avregistreringsförfarandet grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §), lagen om andelslag (23 kap. 4 §) och lagen om bostadsaktiebolag (22 kap. 4 §).

Gör så här om du får ett uppmaningsbrev

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, anmäl styrelsen utan dröjsmål genom att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret. Styrelsens sammansättning måste vara i enlighet med bolagsordningen eller stadgarna.

Du kan kontrollera företagets registrerade uppgifter och köpa bolagsordningen i vår informationstjänst Virre. Gå till Virre.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett (Y-blankett). Läs anvisningarna för anmälan om ändring av styrelse enligt företagsform på vår webbplats.

Anmälan om ändring av styrelse kostar 40 euro i e-tjänsten och 95 euro på pappersblankett.

Om du inte anmäler en behörig styrelse inom den tid som anges i brevet, får du en ny uppmaning.

Vi stryker ditt företag ur handelsregistret i december 2020 om du trots uppmaningarna inte lämnar in anmälan.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.06.2020