Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslutet till handelsregistret inom två månader från dess fastställande

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Före anmälan till handelsregistret måste bokslutet fastställas i bolagsstämman.

På grund av coronavirusepidemin har riksdagen stiftat en temporär lag med stöd av vilken företag kan med vissa förutsättningar skjuta upp stämman som gäller fastställandet av bokslutet till 30 september 2020. Den temporära lagen gäller de räkenskapsperioder som har gått ut mellan 30 september 2019 och 31 mars 2020.

Den temporära lagen förlänger inte tidsfristen för anmälan, utan bokslutet måste alltid lämnas in till handelsregistret inom två månader från dess fastställande.

Om företaget lämnar in sitt bokslut för sent, skickar vi företaget en faktura på 85 euro för behandlingsavgiften.

Se anvisningarna om bokslutsanmälan på vår webbplats prh.fi. Anvisningarna anger bland annat vilka handlingar de olika företagsformerna ska skicka in till handelsregistret. Läs våra anvisningar om bokslutsanmälan.

I sökning av bokslut i informationstjänsten Virre kan du gratis kontrollera om företagets bokslut har registrerats i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.

Observera att PRS får bokslutshandlingarna från Skatteförvaltningen endast om handlingarna har lämnats in tillsammans med skattedeklarationen exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.05.2020