Uppdatera företagets adress- och kontaktuppgifter i handelsregistret

Det är viktigt att ditt företags adress- och kontaktuppgifter är uppdaterade i handelsregistret.

Särskilt viktigt är det att bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag nu ajourför sina adressuppgifter. Uppgifter om innehav av och handel med bostadsaktier samlas så småningom i Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter. I fortsättningen skickar Lantmäteriverket uppgifter om aktieregistreringar till den e-post- eller postadress som antecknats i handelsregistret för bostadsaktiebolaget.

Gör så här

Kontrollera i företagssökningen på ytj.fi de adress- och kontaktuppgifter som antecknats i handelsregistret. Gå till företagssökningen på ytj.fi för att kontrollera uppgifterna.

När adress- och kontaktuppgifter ändras, lämna in en adressändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Anmälan är avgiftsfri.

För att kunna lämna in anmälningar på nätet måste du ha finländsk personbeteckning och dessutom något av följande:

  • personliga nätbankskoder eller
  • ett mobil-ID eller
  • ett chipförsett personkort (EID-kort).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in e-anmälan.


Ytterligare information:

Handelsregistrets rådgivning
mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.05.2020