Störningen i föreningsregistrets informationstjänst vid köp av stadgar åtgärdad

Felet i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst har åtgärdats, och stadgar som registrerats 18 september 2019 eller senare är nu tillgängliga via tjänsten. Det är alltså igen möjligt att köpa föreningsstadgar som registrerats 2011 eller senare via tjänsten. Du kan också köpa registerutdrag med gällande registeruppgifter om föreningar. Utdraget kostar 3,22 euro.

För ytterligare information kontakta:
Föreningsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5959
E-post: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.05.2020