PRS bestämmelse om att lämna in bokslut direkt till handelsregistret

Aktiebolag och andelslag lämnar in sina bokslutshandlingar till handelsregistret i regel tillsammans med skattedeklarationen. Bokslutshandlingarna kan också lämnas in direkt till Patent- och registerstyrelsen (PRS) på blanketten Bokslutsanmälan till handelsregistret.

När bokslutshandlingarna lämnas in direkt till PRS ska blanketten Bokslutsanmälan till handelsregistret och alla bokslutshandlingar som ska registreras skickas

  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH eller
  • per e-post som en enda bilaga i pdf-format (Portable Document Format) till tilinpaatokset@prh.fi.

Läs anvisningarna om hur bokslut lämnas in till handelsregistret.

Den här föreskriften har publicerats i Patent- och registerstyrelsens föreskriftssamling PRH/928/01/2020 i Finlex i myndigheters beslut och föreskrifter https://finlex.fi/sv/.

Bokslut till handelsregistret via gränssnitt

PRS har byggt upp ett IXBRL-gränssnitt för att ta emot elektroniska bokslut.

IXBRL-språket (Inline eXtensible Business Reporting Language) gör det möjligt att maskinellt skapa, behandla, bearbeta och visualisera ekonomiska rapporter. I bokslut i IXBRL-format visas uppgifterna på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar. Detta minskar bland annat risken för att väsentliga uppgifter saknas i bokslutet.

Programvaruföretag kan skapa bokföringsprogram som utnyttjar IXBRL-gränssnittet och bokföringsbyråer kan i sin tur använda dem för att skicka in bokslut till handelsregistret.

För mer information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.05.2020