Störning i föreningsregistrets informationstjänst vid köp av stadgar

Det är möjligt att via föreningsregistrets informationstjänst köpa föreningsstadgar som registrerats 2011 eller senare. Tyvärr har vi för tillfället störningar i vår e-tjänst och därför är inte stadgar som registrerats 18 september 2019 eller senare tillgängliga via tjänsten. Vi beklagar detta.

Vi arbetar med att åtgärda felet och det beräknas vara åtgärdat under majmånad. Kontakta vår kundtjänst om du vill köpa stadgar som registrerats 18 september 2019 eller senare innan felet har åtgärdats.

För ytterligare information kontakta:
Föreningsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5959
E-post: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.05.2020