Ny förpliktelse: Anmäl företagets förmånstagare (ägare) till handelsregistret senast 1 juli 2020

Trots de utmaningar som uppstått med anledning av coronaviruset måste de flesta företag anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret senast 1 juli 2020.

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag.

Den nya förpliktelsen att lämna in anmälan gäller cirka 300 000 företag, och största delen av dem har ännu inte lämnat in sin anmälan.

Förpliktelsen grundar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv, som bland annat förutsätter att banker och bokföringsbyråer ska känna sina kunder. Att anmäla och uppdatera uppgifterna om förmånstagare underlättar därmed företagets verksamhet.

Vem är förmånstagare?

De som uppfyller minst ett av följande krav anses vara förmånstagare enligt penningtvättslagen:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.

  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget.

  • Personen utövar på annan grund (till exempel enligt ett aktieägaravtal) faktiskt bestämmande inflytande i företaget.

Obs! Anmälan om förmånstagare måste lämnas in även om företaget enligt penningtvättslagen inte har förmånstagare eller kännedom om dem.

Vilka företag lämnar in anmälan?

Aktiebolag och andelslag måste alltid lämna in anmälan om förmånstagare.

Öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan ifall förmånstagaren är någon annan person än bolagsman eller om bolagsmannen är ett företag.

Företagare med firma samt bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, filialer och börsbolag ska inte lämna in anmälan om förmånstagare. Föreningar och stiftelser ska inte heller lämna in någon anmälan.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan senast 1 juli 2020 och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Anmälan om förmånstagare är gratis.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till e-tjänsten för att lämna in anmälan.

Du kan också auktorisera till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan på företagets vägnar. Du auktoriserar personen i e-tjänsten på ytj.fi.

Ytterligare information

Läs våra anvisningar om anmälan om förmånstagare på prh.fi.

I Sökning av kungörelser i informationstjänsten Virre kan du med FO-numret gratis kontrollera om företagets anmälan om förmånstagare har registrerats. I sökresultaten visas registreringen med anteckningen "Verkliga förmånstagare" i kolumnen Registrerat ärende. Gå till Sökning av kungörelser i Virre.


Förfrågningar:

Rådgivning om anmälning av förmånstagaruppgifter
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5200

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.05.2020