Samarbetsförhandlingar om omorganiseringen av revisionstillsynen inleds

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har inlett ett samarbetsförfarande för att slå samman revisionstillsynens organisation och uppdrag med resultatområdet Företag och sammanslutningar. Den 8 maj gjordes en förhandlingsframställning om detta till personalens företrädare i samarbetsorganet vid PRS. Förhandlingarna inleds den 18 maj 2020.

Målet med omorganiseringen är att göra PRS verksamhet effektivare. Det finns likheter i uppdragen vid revisionstillsynen och resultatområdet Företag och sammanslutningar, vilket ger möjlighet till att utveckla verksamheten och processerna och att öka och i större utsträckning dra nytta av kunnandet.

Personalkonsekvenserna av sammanslagningen består i huvudsak av ändringar i lednings- och chefsförhållanden och organisering av arbetet. Målet är inte att göra personal- eller kostnadsbesparingar.

Avsikten är att förhandlingarna ska avslutas inom två veckor efter att de har inletts. Den nya organisationen ska införas den 1 september 2020.

Ytterligare information: Antti Riivari, generaldirektör, tfn 029 509 5973
Utskriftsversion
Uppdaterad 11.05.2020