Eurasiska patentverket och Patent- och registerstyrelsen inleder PPH-samarbete

Trots undantagsförhållandena fortsätter och utvecklas samarbetet mellan patentverk. Generaldirektörerna för det eurasiska patentverket (EAPO) och Patent- och registerstyrelsen (PRS) undertecknade ett Patent Prosecution Highway (PPH)-avtal mellan EAPO och PRS i Moskva den 27 mars och i Helsingfors den 24 april. Enligt avtalet börjar en PPH-pilotfas på tre år under senare hälften av 2020 vid en tidpunkt som meddelas senare.

Kuva PPH-sopimuksen allekirjoituksista keväällä 2020 Bild: EAPO och PRH


Syftet med PPH är att göra handläggningen av patentansökningar snabbare och minska överlappande prövningsarbete som olika länders patentverk utför. PPH innebär att sökande som har lämnat in en första ansökan till en första myndighet och fått ett positivt utlåtande om patentkravens godtagbarhet kan begära påskyndad handläggning av en motsvarande ansökan hos en andra myndighet. I avtalet mellan EAPO och PRS gäller samarbetet både nationella patentansökningar och PCT-ansökningar.

Hos det eurasiska patentverket kan du med en enda ansökan ansöka om patent som kommer att gälla i alla de länder som har anslutit sig till den eurasiska patentkonventionen (Eurasian Patent Convention, EAPC).

Läs mer om avtalen och anvisningarna. Gå till PPH-sidorna.

EAPOs meddelande på engelska
EAPOs meddelande på ryska

För ytterligare information kontakta:

Patentrådgivning
neuvonta.patentti@prh.fi
mån–fre kl. 9.00–16.15
tfn 029 509 5858

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.05.2020