Aktiebolag och andelslag: bokslut för de räkenskapsperioder som gått ut 30 september 2019–31 mars 2020 kan lämnas in till handelsregistret till slutet av november 2020

På grund av coronavirusepidemin har riksdagen stiftat en temporär lag enligt vilken bland annat aktiebolag och andelslag kan skjuta fram stämman som gäller fastställandet av bokslutet till slutet av september 2020.

Bokslutet måste lämnas in till handelsregistret senast 30 november 2020.

Den temporära lagen gäller endast de företag vars räkenskapsperiod har gått ut mellan 30 september 2019 och 31 mars 2020.

Om företaget lämnar in sitt bokslut för sent, skickar PRS företaget en faktura på 85 euro för behandlingsavgiften.

Läs mer i våra anvisningar på prh.fi.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.05.2020