Chilenska patentverket med i Global PPH-samarbete

Chilenska patentverket (INAPI) ska ansluta sig till Global PPH (GPPH)-samarbetet den 6 juli 2020.

INAPI är en internationell nyhetsgranskningsmyndighet (International Searching Authority, ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (International Preliminary Examining Authority, IPEA) enligt PCT-systemet.

Syftet med PPH är att göra handläggningen av patentansökningar snabbare och minska överlappande prövningsarbete som olika länders patentverk utför. PPH innebär att sökande som har lämnat in en första ansökan till en första myndighet och fått ett positivt utlåtande om patentkravens godtagbarhet kan begära påskyndad handläggning av en motsvarande ansökan hos en andra myndighet.

Inom GPPH kan en PPH-begäran lämnas in på basis av patentkrav som vilken som helst av de GPPH-avtalsslutande myndigheterna har godtagit. Samarbetet gäller både nationella patentansökningar och PCT-ansökningar.

Förutom GPPH-avtal har Patent- och registerstyrelsen slutit PPH-avtal med patentverken i Kina och i Tjeckien.

Läs mer om avtalen och anvisningarna.

För ytterligare information kontakta:
Patentrådgivning
neuvonta.patentti@prh.fi
mån–fre kl. 9.00–16.15
tfn 029 509 5858

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.04.2020