Dags för stiftelser att lämna in sin årsrapport till PRS stiftelsetillsyn – nu möjligt även med skyddad e-post

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förlänger inte den i lagen angivna tidsfristen för inlämning av årsrapporter för registrering.

Stiftelserna ska i sin verksamhet iaktta stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar.

Samtliga stiftelser ska lämna in en årsrapport om sin verksamhet och ekonomi till stiftelseregistret som förs av PRS.

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift men ingen separat registreringsavgift för årsrapporten.

När ska jag lämna in årsrapporten?

Lämna in årsrapporten inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår, lämna in årsrapporten för 2019 senast den 30 juni 2020.

Vad ska jag anmäla i årsrapporten?

Kom ihåg att ange i handlingarna stiftelsens FO-nummer och dess fullständiga, officiella namn. Obs! Du behöver inte längre fylla i en nyckeltalsblankett.

Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll.

Hur lämnar jag in årsrapporten?

Du kan skicka årsrapporten per post eller skyddad e-post till PRS.

Per post

Lämna in handlingarna som ensidiga kopior i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna.

Skicka årsrapporten till:

Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsetillsyn
00091 PRH

E-post

Använd skyddad e-post eftersom stiftelsens årsrapport omfattar sekretessbelagda balansspecifikationer. Bifoga årsrapporten i pdf-format till din e-post. Välj "Inlämning av årsrapport för stiftelse" som mottagare. Läs mer om skyddad e-post.

Ytterligare information:

Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5597

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.04.2020