EUIPO:s och medlemsmyndigheternas meddelande om bedömningskriterierna för att offentliggöra mönster på internet

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och myndigheterna i EU-medlemsländerna har utarbetat ett gemensamt meddelande om kriterierna för att bedöma offentliggörande av mönster, det vill säga design, på internet.

Det gemensamma meddelandet har som mål att myndigheterna i de olika länderna och EUIPO ska följa en gemensam praxis i sina beslut. I meddelandet ges tydliga och enhetliga riktlinjer för bedömning av bevis för offentliggörande av mönster på internet. Syftet är att därmed öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har deltagit i att utarbeta meddelandet och för sin del samtyckt till det.

Den gemensamma praxisen träder i kraft i Finland den 1 juli 2020.

Läs meddelandet om kriterierna för att offentliggöra mönster på internet på EUIPO:s webbplats.

För mer information kontakta:
Ann-Marie Pesu
Äldre jurist
Tfn 029 509 5547
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi


Utskriftsversion
Uppdaterad 01.04.2020