EUIPO:s och medlemsmyndigheternas meddelande om särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken om formen saknar särskiljningsförmåga

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och myndigheterna i EU-medlemsländerna har utarbetat ett gemensamt meddelande om särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som innehåller orddelar och/eller figurdelar, när formen i sig inte är särskiljande.

Det gemensamma meddelandet har som mål att myndigheterna i de olika länderna och EUIPO ska följa en gemensam praxis i sina beslut. Syftet är att öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för såväl experter som användare. I meddelandet fastställs en lägsta nivå av särskiljningsförmåga hos tredimensionella varumärken när formen i sig inte är särskiljande.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har deltagit i att utarbeta meddelandet och för sin del samtyckt till det.

Den gemensamma praxisen träder i kraft i Finland den 1 juli 2020.

Läs meddelandet om särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken på EUIPO:s webbplats.

För mer information kontakta:
Ann-Marie Pesu
Äldre jurist
Tfn 029 509 5547
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi


Utskriftsversion
Uppdaterad 01.04.2020