Coronaviruset: Tidsfrister för patent och nyttighetsmodeller

Olika slag av tidsfrister måste iakttas i fråga om patent och nyttighetsmodeller. Vi förstår de svårigheter som coronaviruset orsakar våra kunder och vill stöda sökande på alla sätt inom de ramar som lagen tillåter. Nedan ger vi anvisningar om tidsfristerna för patent och nyttighetsmodeller.

I patent- och nyttighetsmodellärenden anges våra tidsfrister för att exempelvis svara på förelägganden och lämna in yttranden i patentbestämmelserna och nyttighetsmodellbestämmelserna. Vi kan på sökandens begäran förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl. Om det inte är möjligt att iaktta tidsfristen på grund av coronaviruset, anser vi att det är ett särskilt skäl. En motiverad begäran om förlängning av tidsfristen ska göras innan den tidsfrist som begäran gäller har gått ut.

Om tidsfristens längd bestäms i lag, till exempel årsavgiftens förfallodag, prioritetsår eller validering av EP-patent i Finland, kan vi inte förlänga tidsfristen. Vid eventuella rättsförluster kan sökanden begära återställande av rättigheter såsom avses i patentlagen och lagen om nyttighetsmodellrätt (71a § i patentlagen och 26a § i lagen om nyttighetsmodellrätt).

Coronaviruset: Tidsfrister på EPO och WIPO
Läs mer på EPOs webbplats.
Läs mer på WIPOs webbplats.

För mer information kontakta:
Patentrådgivning
neuvonta.patentti(a)prh.fi
Tfn 029 509 5858
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.03.2020