Coronaviruset: Tidsfrister för varumärken och mönsterrätt

Vi förstår de svårigheter som coronaviruset orsakar våra kunder och vill stöda sökande på alla sätt inom de ramar som lagen tillåter.

Nedan ger vi anvisningar om tidsfristerna för varumärken och mönsterrätt, det vill säga designregistreringar.

Varumärken

I fråga om varumärken bestäms tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, i varumärkeslagen. Därför kan vi inte ändra tidsfristerna genom eget beslut.

Vi tar i beaktande den undantagssituation som coronaviruset orsakar när vi bestämmer om förlängningar i enstaka fall. Vi kan förlänga tidsfristen lättare om kunden på grund av coronaviruset inte kan agera inom utsatt tid. Kunden ska betala en förlängningsavgift för varje förlängningsbegäran.

Vi kan inte förlänga absoluta tidsfrister som gäller förnyelse av varumärke eller invändning mot registrerat varumärke.

Mönsterrätt

I fråga om mönsterrätt grundar sig tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, på mönsterrättsbestämmelserna. Vi anser att det inte finns behov att ändra bestämmelserna.

Vi tar i beaktande den undantagssituation som coronaviruset orsakar när vi bestämmer om förlängningar i enstaka fall. Vi kan förlänga tidsfristen lättare om kunden på grund av coronaviruset inte kan agera inom utsatt tid.

Vi kan inte förlänga absoluta tidsfrister som gäller förnyelse av designregistrering eller invändning mot registrerad design.

EUIPOs och WIPOs meddelanden om coronaviruset

Läs meddelandet på EUIPOs webbplats.
Läs meddelandet på WIPOs webbplats.

För mer information kontakta:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.03.2020