Coronaviruset: Tidsfrister för handelsregisteranmälningar

På grund av coronaviruset har företag mer begränsade möjligheter än vanligt att fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter.

Vi förstår de svårigheter som coronaviruset orsakar företag och vill stöda företagare på alla sätt inom de ramar som lagen tillåter.

Nedan ger vi anvisningar om tidsfrister för handelsregisteranmälningar.

Bokslut

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Tidsfristen för inlämning av bokslut är flera månader, och den varierar enligt företagsform. Exempelvis aktiebolag och andelslag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Aktiebolag och andelslag kan lämna in sitt bokslut tillsammans med skattedeklarationen.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro om företaget lämnar in bokslutet för sent, det vill säga när den lagstadgade tidsfristen gått ut. På grund av den nuvarande situationen förlänger vi inlämningstiden för bokslut med en månad innan vi skickar en faktura på behandlingsavgiften till företaget.

Behandlingsavgiften för bokslut som lämnas in för sent gäller bokslut för räkenskapsperioder som går ut 1 januari 2019 eller senare.

Övriga handelsregisteranmälningar som måste lämnas in inom en viss tid

Företag måste i vissa fall lämna in ett beslut till handelsregistret inom utsatt tid så att beslutet inte förfaller. Det här gäller exempelvis beslut om minskning av aktiekapitalet i aktiebolag och beslut om företagsarrangemang (fusion, delning och ändring av företagsform). I dessa fall regleras tidsfristen för anmälan i lagen.

Vi har som myndighet ingen befogenhet att förlänga inlämningstiden för dessa anmälningar. Därtill ligger det i företagets intresse att dess registeruppgifter är uppdaterade.

För mer information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.03.2020