Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd meddelar: Ombudsexamen 26–27 mars 2020 inställd

Nämnden har beslutat att ombudsexamen 26–27 mars 2020 ställs in på grund av coronaviruset och anordnas vid en tidpunkt som anges senare.

Om examinanden inte vill delta i examen som anordnas senare, har han eller hon rätt att få tillbaka den betalda examensavgiften.

För mer information kontakta:

Nämndens sekreterare
Satu Laakso
Tfn 029 509 5621
E-post: satu.laakso(at)prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.03.2020