Så påverkar coronaviruset PRS verksamhet och kunder

Vi har som mål att handlägga anmälningar och ansökningar enligt vårt normala schema trots undantagssituationen som coronaviruset orsakat. Vår personal arbetar nu på distans.

Vår kundservice fungerar normalt, men besökskundtjänsten är stängd tills vidare.

Vi beklagar det extra besvär som situationen orsakar.

Nu är det viktigt att följa statsledningens och myndigheternas anvisningar.

Närmare anvisningar för våra kunder

På grund av coronaviruset har företag, föreningar och andra sammanslutningar mer begränsade möjligheter än vanligt att fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter.

Vi har samlat närmare anvisningar på vår webbplats om hur coronaviruset påverkar

  • vår kundservice
  • tidsfristerna för handelsregisteranmälningar
  • bolagsstämmorna i företag och bostadsaktiebolag
  • föreningarnas stadgeenliga möten
  • giltighet av beslut och möten
  • avveckling av aktiebolag
  • beslut och handlingar som gäller varumärken och mönster (design)
  • patent och nyttighetsmodeller

Vi uppdaterar anvisningarna vid behov. Gå till anvisningarna.

För mer information kontakta:

PRS kundservice
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5040

Aktuell coronainformation för företag

Mer information om coronasituationen finns bland annat på följande webbplatser:

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.03.2020