Företag som inte anmält sin styrelse har strukits ur handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret företag som trots uppmaningar inte har anmält sin styrelse.

Avregistrerade företag

PRS har avregistrerat 642 aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag som inte har anmält sin styrelse till handelsregistret inom utsatt tid.

Se en lista över de avregistrerade företagen (pdf, 0.18 Mt)
De avregistrerade företagen fick ett uppmaningsbrev av PRS i oktober 2019. I brevet uppmanades företagen att anmäla styrelsen till handelsregistret inom utsatt tid.

I november 2019 gjorde PRS en anteckning om uppmaningsbrevet i företagets handelsregisteruppgifter och publicerade en kungörelse i Officiella tidningen. I kungörelsen uppmanade PRS företagen att anmäla sin styrelse senast 26 februari 2020.

Därtill informerade vi om avregistreringsförfarandet via flera olika kommunikationskanaler.

PRS rätt att avregistrera företag som inte anmält sin styrelse grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §), lagen om andelslag (23 kap. 4 §) och lagen om bostadsaktiebolag (22 kap. 4 §).

Vad innebär avregistrering?

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Läs mer om avregistrering.

Kontakta handelsregistrets rådgivning för mer information, se kontaktuppgifterna i slutet av meddelandet.

För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningen. Gå till Skatteförvaltningens kontaktuppgifter på vero.fi.

Återregistrering av avregistrerat företag

Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag inom fem år från avregistreringen. Förutsättningarna för återregistrering:

  • Du begär att företaget ska återregistreras.
  • Du anmäler företagets beslutföra styrelse till handelsregistret.

Så här begär du återregistrering

Skriv en fritt formulerad ansökan där du begär att företaget ska återregistreras. Ansökan är gratis.

Ange namnet (firman) på det företag som du vill återregistrera, företagets FO-nummer samt sökandens kontaktuppgifter.

Sökanden eller en person som han eller hon har befullmäktigat undertecknar ansökan. Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga en fullmakt.

Bifoga ett protokoll från aktieägarnas eller medlemmarnas möte där styrelsen valdes.

Skicka ansökan och bilagorna

  • antingen per e-post som en enda pdf-fil till valvonta(at)prh.fi eller
  • per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH.

Så här anmäler du styrelsen till handelsregistret

Anmäl företagets beslutföra styrelse till handelsregistret på pappersblanketter. Ett avregistrerat företag kan inte lämna in anmälan på elektronisk väg.

Anmälan kostar 95 euro.

Läs vår anvisningar om att anmäla styrelsen:

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.03.2020