Så påverkar coronaviruset handelsregistret och föreningsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) är beredd att utföra sina myndighetsuppdrag trots coronaviruset.

Vi har som mål att handlägga handelsregister- och föreningsregisteranmälningar enligt vårt normala schema. Samma gäller övriga anmälningar och ansökningar som lämnas in till oss. Vid behov arbetar vår personal på distans.

Det är viktigt att företag, föreningar och andra sammanslutningar följer statsledningens och myndigheternas anvisningar.

Bolagsstämmor i företag och bostadsaktiebolag

Vi har fått många frågor om att hålla bolagsstämma i företag och bostadsaktiebolag under coronaepidemin.

PRS tar inte ställning till företagens och bostadsaktiebolagens interna verksamhet. Allmänt sett måste de följa lagstiftningen för respektive företagsform och bestämmelserna i sin bolagsordning eller i sina motsvarande stadgar.

I bolagsordningen för aktiebolag kan det bestämmas att deltagande i stämman får ske per post, datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel. Också styrelsen kan besluta om saken, om annat inte bestäms i bolagsordningen. Bestämmelser om att delta på distans finns i 5 kap. 16 § i aktiebolagslagen.

Disponentförbundet och Fastighetsförbundet rekommenderar att bostadsaktiebolagen ska hålla bolagsstämman via distanskontakt under coronaepidemin. Gå till Disponentförbundets och Fastighetsförbundets meddelande.

Föreningarnas stadgeenliga möten

PRS kan inte ta ställning till föreningarnas stadgeenliga möten.

Vår uppgift är att ge information och anvisningar om att lämna in anmälningar till föreningsregistret, men inte i sådant som gäller möten och föreningens interna verksamhet.

Vi övervakar inte heller föreningarnas verksamhet.

Föreningarna måste följa föreningslagen och sina stadgar. Om det finns en bestämmelse i föreningens stadgar att det är möjligt att delta i mötet på distans, kan det vara en bra lösning. Bestämmelser om att delta på distans finns i 17 § i föreningslagen.

Mer information om distansdeltagande hittar du i olika föreningsguider, där det också finns information om sådant som gäller föreningens interna verksamhet.

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900

Föreningsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5959

Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2020