Möjligt men inte obligatoriskt att anmäla föreningens styrelse till registret

Efter att föreningslagen ändrades och penningtvättslagen trädde i kraft har föreningar sedan hösten 2019 vid behov också kunnat anmäla sin styrelse till föreningsregistret.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även någon annan myndig styrelsemedlem än styrelseordföranden underteckna föreningens ändringsanmälningar till föreningsregistret.

Namntecknare och styrelsemedlemmar ska anges i två olika ställen i anmälan

Styrelsemedlemmar kan enligt föreningens stadgar ha namnteckningsrätt. Därför kan föreningen bli tvungen att anmäla personer för registrering i två olika ställen i anmälan, det vill säga både som namntecknare och styrelsemedlem.

Anmälan om ändring av styrelsemedlemmar ändrar inte föreningens namntecknaruppgifter. Om styrelsemedlemmarna också har namnteckningsrätt i föreningen, måste föreningen på samma gång lämna in en anmälan om ändring av namntecknare.

Observera att om en person som enligt stadgarna är styrelsemedlem, till exempel sekreteraren, vice ordföranden eller en vanlig medlem i styrelsen, endast har anmälts som namntecknare i föreningen, har personen ingen rätt att underteckna anmälan.

Se till att uppgifterna är uppdaterade

Även om det är frivilligt att anmäla styrelsen till registret, måste föreningen se till att styrelseuppgifterna blir uppdaterade om styrelsens sammansättning ändras.

Anmäl ändringar som gäller personer utan dröjsmål vid behov tillsammans med ändringar som gäller namntecknare för att undvika motstridiga registeruppgifter.

Penningtvättslagen, och EU:s penningtvättsdirektiv som utgör grunden till lagen, förutsätter att Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerar uppgifter om förmånstagare i företag och sammanslutningar. Förmånstagare är personer som utövar bestämmande inflytande i företaget eller sammanslutningen. Föreningens registrerade styrelse och styrelseordförande betraktas som förmånstagare i föreningen.

Läs mer om att lämna in anmälan till föreningsregistret.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

För mer information kontakta:

Föreningsregistrets kundservice
Tfn 029 509 5959
E-post: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2020