Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut i tid – gratis

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar ett brev till cirka 1 500 aktiebolag och andelslag för att påminna företag om skyldigheten att lämna in bokslutet.

Brevet skickas till de aktiebolag och andelslag vars räkenskapsperiod gick ut i augusti 2019 och vars bokslut den 9 mars 2020 ännu inte hade registrerats i handelsregistret.

Breven skickas till de e-post-, post- eller besöksadresser som företagen har anmält till handelsregistret.

De företag som nu får brevet är inte försenade med att lämna in bokslut. Brevet behöver inte uppmärksammas om företaget redan har lämnat in sitt bokslut.

I sökning av bokslut i informationstjänsten Virre kan var och en gratis kontrollera om företagets bokslut finns registrerat i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.

Observera: Skatteförvaltningen vidarebefordrar bokslutet till PRS endast om handlingarna har bifogats till skattedeklarationen exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Avgift på 85 euro tas ut för försenade bokslut

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om verksamheten har avbrutits eller lagts ned.

Bokslutsanmälan är avgiftsfri upp till åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Om bokslutet lämnas in senare, skickar PRS företaget en faktura på 85 euro för försenat bokslut.

Se sidorna om bokslut på prh.fi. Anvisningarna anger bland annat vilka handlingar de olika företagsformerna ska skicka in. Läs anvisningarna om hur bokslut lämnas in till handelsregistret.


För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
mån-fre kl. 9.00-16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.03.2020