Aktiebolag och andelslag: Anmäl bokslutsuppgifter för att ditt företag ska undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar ett uppmaningsbrev till aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om verksamheten har avbrutits eller lagts ned.

I Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre kan var och en gratis kontrollera om företagets bokslut finns registrerat i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.

Observera: Skatteförvaltningen vidarebefordrar bokslutet till PRS endast om handlingarna har lämnats in med skattedeklarationen exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Gör så här om du får ett uppmaningsbrev

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, lämna in bokslutet inom den frist som anges i brevet.

Observera att behandlingsavgiften är 85 euro om du lämnar in bokslutet till handelsregistret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder som gått ut 2019. Betala inte bokslutsanmälan på förhand. Vi skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Se sidorna om bokslut på prh.fi. Anvisningarna anger bland annat vilka handlingar de olika företagsformerna ska skicka in. Läs anvisningarna om hur bokslut lämnas in till handelsregistret.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag ur handelsregistret, om företaget trots uppmaningar inte anmäler sina bokslutsuppgifter och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringsförfarandet grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §). Läs mer om avregistreringsförfarandet på prh.fi.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.03.2020